Vejen tilbage til trivsel

Rideterapi og nærende fællesskaber, i naturskønne omgivelser 
– et pusterum og et vendepunkt for børn, unge og voksne

Her ser vi dig som en styrke

I et empatisk lærings- og udviklingsmiljø.

I FLOKDYR møder og ser vi dig som du er, i lyset af dine ressourcer. Her er ingen skældud og ingen, der er forkerte eller ikke passer ind.
Vi anerkender og ser den, du er, med alt det, du kan. Barn som voksen.
Kun sådan skaber vi tryghed hos den enkelte og etablerer og forstærker
evnen til at regulere sit eget nervesystem. Dét vokser vi af.


Fokus på det, der fungerer
På Nordsjællands smukkest beliggende ridecenter, omgivet af egetræer,
tilbyder FLOKDYR særligt tilrettelagte forløb til børn, unge og voksne, der trænger til en pause og en ny begyndelse. Her genopbygger vi kontakt og lægger vægt på dine styrker, evner, ressourcer og empati.

Vores unikke rideterapeutiske forløb forebygger dermed mistrivsel, understøtter mental sundhedsfremme og opbygger modstandskraft og livsduelighed.
Og vi støtter mennesker, der er udfordret af angst, ensomhed, skolevægring, neurodivergens som ADHD og autisme – eller belastet af begivenheder som skilsmisse, sygdom, skoleskift, stress eller sorg.

FLOKDYRs forløb strækker sig typisk over 2-5 dage eller længerevarende forløb, og vores erfarne og kvalificerede terapeuter hjælper med at skabe ro, følelsesmæssig regulering og mærkbare forandringer. Det kræver hverken ridekundskaber eller erfaring med heste at kunne være med. Undervisere i FLOKDYR er uddannede – enten psykologer eller familieterapeuter fra anerkendte institutter.


Metode

Det teoretiske fundament i FLOKDYR hviler på tilknytningsteorien, det nye børnesyn, relationskompetence og den neuroaffektive relationelle model, kaldet NARM.
Vi kombinerer hesteassisteret terapi med enkle spørgsmål for at flytte opmærksomheden hen mod positive oplevelser med kontakt – for at støtte og udvikle evnen
til at berolige sig selv og komme i eller fastholde en oplevelse af at trives.

Derfor virker naturterapi
med heste 

FLOKDYRS terapeutiske tilgang er baseret på videnskabeligt
anerkendte metoder

Forskning viser, at heste og naturterapi kan reducere stress og angst, forbedre vores selvtillid og selvværd, øge vores opmærksomhed, hukommelse, sociale færdigheder, lederskabsevner og relationer. Den undervisning og terapeutiske tilgang, du møder hos os,  hviler på forskningsmæssigt anerkendte teorier.

Vi ved også fra forskning, at rum til at fordybe sig og have tid til at finde ind til det, der giver mening for en selv, gerne sammen med andre, fremmer vores trivsel.  

Kroppen og sindet finder ro i at samle opmærksomheden om en konkret aktivitet. Angst eller uro skal mødes med handling, fordi handling skaber følelser, og er man usikker, kan en anderledes handling skabe sikkerhed. Derfor opnår vi med hesteassisteret terapi en ro og kontakt, som når dybere ind, end ord alene kan nå.

Hjerneforskning fortæller os også, at de konkrete erfaringer i at mestre noget – som f.eks.  horsemanship eller ridning – styrker et menneskes selvbillede og selvdisciplin og får betydning langt op i livet, fordi det bliver en del af selvfortællingen.


Vores unikke forløb

Forløb for børn og unge

Styr dit barns selvværd og
sociale kompetencer

 Læringsforløb som forebyggelse og modtræk
til mistrivsel. For børn og unge med uro, stress, angst, tristhed, ensomhed, skærmafhængighed, sorg eller særlige mentale behov.

Individuelle sessioner  

Trænger du eller dit barn til tid, ro og nærvær?
Kom med i skoven på hesteryg.
Brug 2 timer på dig selv eller dit barn. Langt væk fra krav, stimuli og støj, sammen med heste i naturen. Kom tættere på dig selv, får ro inden i og bliv ladet op på ny.

Forløb for voksne

Find frihed og balance i naturen.
Få ro, kontakt og glæden igen
It takes a village to raise a child.
Alligevel står mange af os alene, særligt når vores børn mistrives. Sådan behøver det ikke være.
Bliv en del af et nærende fællesskab, som gør det enklere og nemmere at være forælder.

”FLOKDYR er et fællesskab, hvor du er værdsat og passer ind, ligesom du er
– hvor du bliver set og anerkendt for den du er, og det du kan.
 

Ingen mennesker er forkerte. Det vokser vi alle sammen af at blive mindet om.”  

Grundlægger Mie Kaae, cand.mag. i psykologi

Her er du velkommen

FLOKDYR er manifestationen af en dyb drøm om at støtte børn og voksne i at genopdage vores positive ressourcer og styrke vores følelsesmæssige regulering, så vi kan stå stærkere i os selv og i livet. FLOKDYR er skabt som et pusterum og et vendepunkt – i en unik kombination af natur, heste og terapi, der støtter både børn og voksne til at skabe varige positive forandringer og få det så godt som overhovedet muligt.
FLOKDYR er grundlagt af Mie Kaae, cand.mag. i psykologi og medstifter af Blackbird Institute, et af landets førende anerkendte psykoterapeutiske institutter med særligt fokus på familieterapi.
Mie Kaae er en erfaren terapeut og underviser, og tidligere tidligere partner i uddannelses- og coachingvirksomheden Manning Inspire, hvor hun som executive teamcoach rådgav topledere i en lang række virksomheder, bl.a.
Bjarke Ingels Group, Novozymes, Siemens, TV2 og DR.

Mie Kaae har personlige erfaringer med mistrivsel
og skolevægring
Hendes ældste søn blev diagnosticeret med atypisk autisme og hverken skole eller kommune kunne hjælpe. Efter at han havde været hjemme næsten et år, begyndte mor og søn at lære at ride. Tiden med hestene og rideturene i skoven blev det vendepunkt, der skulle til, og startskuddet til en helt anden form for samtaler og relation.

I samspillet med hestene opdagede Mie og hendes søn, hvad der skulle til, og hvad han havde brug for, for at kunne starte i skole igen. I dag har Marvin bestået folkeskolens afgangseksamen og er på vej på en 'helt almindelig' efterskole.