Her hører dit barn til og mærker øjeblikkelig kærlighed

– Heste og rideterapi for børn og unge. 

Giv dit barn en flok og et sted at høre til

Heste og naturen, i samarbejde med en erfaren terapeut, giver børn og unge den indre ro og glæde de har brug for, for at kunne mærke sig sig selv og turde tage deres plads i livet. Her får vi overskud og mod til at se på os selv med nye øjne. Til at finde ro og tryghed i os selv og i flokken, så vi kan vokse og udvikle os følelsesmæssigt og relationelt.

Fællesskabet og samhørigheden med hestene giver os:

  • Ro i nervesystemet  
  • Reducerer angst og stress
  • Større selvtillid og selvværd
  • Bedre koncentration og indlæring
  • Sociale færdigheder og relationskompetence
  • Bevægelsesglæde og fysisk aktivitet
  •  Struktur og rutiner
  • Ansvarlighed og træner vores empati
  • Mestring; erfaring i at mestre udfordringer og løse opgaver
  • Leg og begejstring (som reducerer angst)
Fokus på det, der fungerer

FLOKDYR tilbyder rideterapeutiske forløb til børn og voksne,  hvor vi lægger vægt på trivsel, styrker, evner, ressourcer og empati.

Metode

Det teoretiske fundament i FLOKDYR hviler på tilknytningsteorien, relationskompetence og den neuroaffektive relationelle model, kaldet NARM. Vi kombinerer hesteassisteret terapi med enkle spørgsmål for at flytte opmærksomheden hen mod positive oplevelser med kontakt – for at støtte og udvikle evnen til at berolige sig selv og komme i eller fastholde en oplevelse af at trives.

Derfor virker 
ride 
terapi
 

FLOKDYRS terapeutiske tilgang er baseret på videnskabeligt
anerkendte metoder

Forskning viser, at heste og naturterapi kan reducere stress og angst, forbedre vores selvtillid og selvværd, øge vores opmærksomhed, hukommelse, sociale færdigheder, lederskabsevner og relationer. Den undervisning og terapeutiske tilgang, du møder hos os,  hviler på forskningsmæssigt anerkendte teorier.

Vi ved også fra forskning, at rum til at fordybe sig og have tid til at finde ind til det, der giver mening for en selv, gerne sammen med andre, fremmer vores trivsel.  

Kroppen og sindet finder ro i at samle opmærksomheden om en konkret aktivitet. Angst eller uro skal mødes med handling, fordi handling skaber følelser, og er man usikker, kan en anderledes handling skabe sikkerhed. Derfor opnår vi med hesteassisteret terapi en ro og kontakt, som når dybere ind, end ord alene kan nå.

Hjerneforskning fortæller os også, at de konkrete erfaringer i at mestre noget – som f.eks.  horsemanship eller ridning – styrker et menneskes selvbillede og selvdisciplin og får betydning langt op i livet, fordi det bliver en del af selvfortællingen.


Vores unikke forløb

Individuelle forløb 

For børn med angst, skolevægring, stress eller depression

Rideterapeutiske læringsforløb som giver ro, glæde og fornyet energi.

Individuelle sessioner  

For børn som har brug for ro, glæde og kontakt. 

Rideterapi som giver tryghed, forbundethed, glæde og livskraft, 

For voksne

Slip af med stress og angst og få ro på nervesystemet

Rideterapi kan også være en tur i skoven på hesteryg i stilhed.

”FLOKDYR er et fællesskab, hvor du er værdsat og passer ind, ligesom du er
– hvor du bliver set og anerkendt for den du er, og det du kan.
 

Ingen mennesker er forkerte. Det vokser vi alle sammen af at blive mindet om.”  

Grundlægger Mie Kaae, cand.mag. i psykologi

Her er du velkommen

FLOKDYR er manifestationen af en dyb drøm om at støtte børn og voksne i at genopdage vores positive ressourcer og styrke vores følelsesmæssige regulering, så vi kan stå stærkere i os selv og i livet. FLOKDYR er skabt som et pusterum og et vendepunkt – i en unik kombination af natur, heste og terapi, der støtter både børn og voksne til at skabe varige positive forandringer og få det så godt som overhovedet muligt.
FLOKDYR er grundlagt af Mie Kaae, cand.mag. i psykologi og medstifter af Blackbird Institute, et af landets førende anerkendte psykoterapeutiske institutter med særligt fokus på familieterapi.
Mie Kaae er en erfaren terapeut og underviser, og tidligere tidligere partner i uddannelses- og coachingvirksomheden Manning Inspire, hvor hun som executive teamcoach rådgav topledere i en lang række virksomheder, bl.a.
Bjarke Ingels Group, Novozymes, Siemens, TV2 og DR.

Mie Kaae har personlige erfaringer med mistrivsel og skolevægring
Hendes ældste søn blev diagnosticeret med atypisk autisme og hverken skole eller kommune kunne hjælpe. Efter at han havde været hjemme næsten et år, begyndte mor og søn at lære at ride. Tiden med hestene og rideturene i skoven blev det vendepunkt, der skulle til, og startskuddet til en helt anden form for samtaler og relation.

I samspillet med hestene opdagede Mie og hendes søn, hvad der skulle til, og hvad han havde brug for, for at kunne starte i skole igen. I dag har Marvin bestået folkeskolens afgangseksamen og går på en 'helt almindelig' efterskole.