Derfor er det heste, der venter på dig her

Kontakten med heste åbner nærværet og følsomheden i os på en måde, hvor tilliden til os selv og hesten skabes samtidigt.

Hesteassisteret naturterapi udvikler vores

  • Koncentration
  • Følelse af selvværd
  •  Relationskompetence
  • Tillid til os selv og andre
  • Personlige lederskab
  • Mod
  • Balance og motorik
  • Sanselighed

Dyret spejler os, så vi kan
se os selv

Heste er til stede i nuet med et nærvær, som kan give børn og unge den kontakt og tryghed, de kan længes efter at mærke i en svær tid. Børn og unge oplever, at tankerne om det svære forsvinder, når de er i relation med hestene. Der skabes følelsesmæssige bånd, som giver børnene en oplevelse af at være værdifulde og at høre til. 
Heste spejler vores følelser og energi, så vi bedre kan mærke, hvordan vi har det. Når vi kan dele, hvordan vi har det, både med hestene og hinanden, bliver det lettere at bære det svære, og vi oplever, at vi trives bedre.

Hesteassisteret terapi er blevet et psykologisk forskningsområde, og studier viser, at hestes selskab kan virke stressreducerende, give social støtte og bidrage til trivsel og velvære. På grund af den gensidige tillid, respekt og tilknytning kan forholdet mellem heste og mennesker sammenlignes med den terapeutiske alliance mellem terapeut og klient. Interaktionen med hestene fordrer desuden en fysisk nærhed, som gør os i stand til at udvikle nære og meningsfulde relationer til dem.

Kontakten med heste åbner nærværet og følsomheden i os på en måde,
hvor tilliden til os selv og hesten skabes samtidigt.

Grundlægger Mie Kaae, cand.mag. i psykologi