Hesteassisteret
forløb til børn & unge

Giv dit barn en flok og et sted at passe ind

Lad dit barn få et pusterum, som kan blive et vendepunkt

I FLOKDYR tilbyder vi individuelle sessioner og gruppeforløb med fokus på personlig og social udvikling for børn og unge, så de kan trives bedre relationelt, få mindre angst og uro og udvikle sig fagligt. 

Langt væk fra stress, skærme og skældud.Mere ro og glæde. Mindre angst, ensomhed og uro

Når børnene er sammen med heste og fagpersoner, der fokuserer på deres positive ressourcer og evner, kan det give dem en følelse af at være en del af et fællesskab, hvor de føler sig betydningsfulde og værdsat, for dem de er. Børnene vil føle sig mere kompetente og i stand til at håndtere udfordringer i deres hverdag og få skabt vendepunkter.

At blive set med 'nye øjne' kan have en positiv effekt på børns selvværd og selvopfattelse. Når børn bliver set og anerkendt med nye øjne, kan det føre til en ændring i deres selvopfattelse og selvforståelse, som kan have en langvarig positiv effekt og være afgørende i forhold til deres trivsel og læring.

FlOKDYR FORLØBGruppeforløb
Flokken giver os, udover individuel læring,  også læring i at opbygge stærke relationer og venskaber, da vi vil have fokus på fælles interesser og erfaringer. At føle sig set og genkendt af andre, som også har angst, har det svært i skolen, eller derhjemme, kan skabe en 'normaliseringsfølelse' og give en dybere forbindelse til os selv og andre. Vi opnår at føle os som en betydningsfuld  del af en flok, og blive set med nye øjne, med vores ressourcer forrest, også når vi har det svært.

Individuelle forløb
Børn og unge i mistrivsel kan have brug for tid og ro alene, sammen med en hest og terapeut, hvor fokus  og al opmærksom er på dem. I de individuelle sessioner har vi særligt blik for den enkeltes styrker, ressourcer,  adgang til ro og følelsesmæssig regulering, og hvordan vi skaber den gode selvfølelse. Vi arbejder med kontakt, nærvær, glæde, vilje, mod og hvordan vi kan regulere og afspænde nervesystemet, så vi kan mærke os selv og hvem vi er. Det kræver tid, ro, og gentagne øvelser at ændre på uhensigtsmæssige vaner og skabe kontakt til sig selv - så vi kan føle os værdifulde. ´

"Flokdyr skaber rammerne for et nærende og kontaktfuldt fællesskab – med støtte og hjælp til selvhjælp, når livet slår knuder, og vi har det svært".

Grundlægger Mie Kaae, cand.mag. i psykologi

Børn & unge mellem 8 - 16 år 

Individuelle forløb 

Varighed :  2 timer hver uge, i  5 uger 
Pris: 9.990 kroner 

Børn & unge mellen  8 - 16 år

Gruppeforløb

Varighed : 3 timer hver uge i 5 uger  
Pris: 12.500 kroner pr. deltager