Hesteassisteret
forløb til børn & unge

Giv dit barn en flok og et sted at passe ind

Lad dit barn få et pusterum, som kan blive et vendepunkt

I FLOKDYR tilbyder vi forløb med fokus på personlig og social udvikling for børn og unge,
så de kan trives bedre og udvikle sig fagligt. Langt væk fra stress, skærme og skældud.

Vil du se dit barn vokse og blive glad igen?

  • Leder du efter en måde at give dit barn et pusterum – som kan blive vejen til en bedre hverdag både i skoletiden og fritiden?
  • Ønsker du, at dit barn får positive oplevelser i naturen og en pause fra sin digitale verden? At uroen bliver til ro og dit barn får røde kinder af at bevæge sig, strigle, klappe, ride eller lave øvelser med heste i hånden.
  • Vil du gerne give dit barn mulighed for at blive en del af et nærende fællesskab med ligesindede børn og unge, der er sammen om opdage deres ressourcer og styrker?
  • Så er et forløb i FLOKDYR måske det pusterum og vendepunkt, dit barn trænger til, og du leder efter.

Dit barns udbytte af et forløb hos FLOKDYR

At blive set med 'nye øjne' kan have en positiv effekt på børns selvværd og selvopfattelse. Når børn bliver set og anerkendt med nye øjne, kan det føre til en ændring i deres selvopfattelse og selvforståelse, som kan have en langvarig positiv effekt og være afgørende i forhold til deres trivsel og læring. Forskning viser, at anerkendelse reducerer stress og øger vores følelse af livsglæde og vores generelle trivsel.
Når børn tages ud af deres vante miljø og ind i en ny og anderledes kontekst, kan det give dem mulighed for at blive set og se sig selv på nye måder. Det giver adgang til at indlære på nye måder og udvikle sig på områder, som de måske ikke tidligere havde haft adgang til.

Når børnene er sammen med fagpersoner, der fokuserer på deres positive ressourcer og evner, kan det give dem en følelse af at være en del af et fællesskab, hvor de føler sig betydningsfulde og værdsat, for dem de er. Børnene vil føle sig mere kompetente og i stand til at håndtere udfordringer i deres hverdag og få skabt vendepunkter.


Et længerevarende forløb

Et forløb over tid giver mulighed for individuel og varieret opmærksomhed til hvert barn. Det gør det muligt at tilrette øvelser og aktiviteter til de specifikke behov og udfordringer, som barnet har.

Når holdet tilbringer længere tid sammen i en fælles kontekst, kan de opbygge stærkere relationer og venskaber med hinanden, da de vil have tid til at opdage fælles interesser og erfaringer. At føle sig set og genkendt af andre, som også kan have det svært i skolen eller derhjemme, er et stærkt bindemiddel. Et 6-dages forløb giver samtidig børnene mulighed for at opbygge en stærkere tilknytning til hestene, da de vil have mere tid til at interagere med og pleje dem. Dette er også med til at øge børnenes selvtillid og lære dem ansvarlighed.

Når børnene er væk fra deres vante miljø og oplever en øget grad af ansvar for deres egne handlinger og valg, kan det give dem en følelse af at være ansvarlige for deres egen læring og udvikling. Dette kan igen have en positiv effekt på deres selvværd og selvtillid. Forløbet giver mulighed for en mere dybdegående læring omkring de emner og færdigheder, som børnene arbejder med i løbet af forløbet. Dette kan give dem en mere solid forståelse og grundlag for at tage de nye færdigheder med hjem og fortsætte deres udvikling.

Et forløb over 6 dage giver mere tid til at dykke ned i emnerne og forankre læringen hos børnene. Børn i mistrivsel har ofte brug for gentagne og vedvarende oplevelser for at skabe en reel ændring i deres adfærd og tanker. Det kræver tid og gentagne øvelser at ændre på uhensigtsmæssige vaner og mønstre.

"Flokdyr skaber rammerne for et nærende og kontaktfuldt fællesskab – med støtte og hjælp til selvhjælp, når livet slår knuder, og vi har det svært".

Grundlægger Mie Kaae, cand.mag. i psykologi

Børn & unge mellem 8 - 12 år

2-dages forløb 

Varighed : 2 dage fra klokken 9.00 til 14.00
Pris: 5.500 kroner pr. deltager

Børn & unge mellem 8 - 12 år

6 ugers forløb

Varighed : 2 dage fra klokken 9.00 til 14.00 hver 2.uge i alt 6 dage
Pris: 12.500 kroner pr. deltager for 6 dage