En typisk dag hos os

FLOKDYR er grundlagt ud af et behov for at hjælpe alle de forældre, som dagligt står magtesløse tilbage, med børn som er kede af det,
ikke vil i skole, som bliver skældt ud, gjort forkert og ikke kan fungere i en 'almindelig' skoleklasse.

Tydelighed giver tryghed

Vi er sammen på ridecenteret fra klokken 9 til 16 og bruger tid med hestene i naturen hver dag.

Alle dage følger samme struktur, fordi tydelighed og forudsigelighed giver tryghed, også selvom temaer, øvelser og arbejdet med hestene varieres.
Vi starter altid i fællesskab med at skabe ro og tryghed, og taler dagen igennem. Her vi sætter et personligt mål for, hvad vi vil i dag.

Alle lytter til hinandens mål, både for at dele og synliggøre vores fremskridt og læringsproces, og for at kunne støtte og hjælpe hinanden i løbet af vores tid sammen.


Vi vokser i fælleskab

Vi bruger redskaber som tegning, figurer, refleksion, leg og bevægelse, alt sammen med det formål at blive klogere på vores indre og ydre ressourcer, så vi kan vokse, udvikle os og nemmere finde vej, når noget bliver svært.   
I løbet af formiddagen deler vi os op i to hold, og mens det ene hold går i stalden, går det andet hold ud i naturen og arbejder med dagens temaspørgsmål. Om eftermiddagen bytter vi, så alle gennemgår de samme temaer og processer.
 
Vi slutter i samlet flok om eftermiddagen med at afspænde nervesystemet og bruge tid på at reflektere over, hvad vi har lært, sanset, opdaget og oplevet. Vi søger svar på dagens temaspørgsmål, individuelt og i flok. Redskaberne er igen tegning, bevægelse, samtale eller figurer, som vi bruger som illustration.

Kontakten med heste åbner nærværet og følsomheden i os på en måde,
hvor tilliden til os selv og hesten skabes samtidigt.

Grundlægger Mie Kaae, cand.mag. i psykologi

Eksempler på temaspørgsmål

  • Hvad er ro for mig – hvad gør mig rolig, og hvordan kan jeg selv skabe ro?
  • Hvornår og hvordan kan jeg mærke kontakt til mig selv og andre?
  • Hvem eller hvad har hjulpet mig, når jeg har det svært?
  • Hvad gør mig glad, og hvordan kan jeg få mere glæde i min hverdag?
  • Hvilke ressourcer har jeg? Hvad kan jeg, som er særligt og betydningsfuldt?Hvad er svært for mig, og hvad kan jeg gøre, når noget er svært?
  • Hvad ved jeg om at komme i kontakt med andre – hvad kan jeg sige eller gøre for at få venner?
  •  Hvordan kan jeg sige fra og sætte grænser, og stadig føle mig som en
    del af en flok?
  • Hvornår og sammen med hvem føler jeg mig tryg og værdifuld?
Næste HOLD starter... 

Se vores 3 unikke trivselsforløb

- Vi laver også skræddersyede forløb efter behov